Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Nahum 1:14 Kitab Sutji (JAV)

Tumrap kowe, Pangeran Yehuwah ngandika mangkene:“Ora ana turun kang bakal nganggo jenengira maneh;sakehe recanira ukiran lan cor-coranbakal padha Sunsirnakake saka ing papane allahira.Ingsun bakal nyawisake kuburanira, awit sira iku asor.”

maca bab lengkap Nahum 1

tampilan Nahum 1:14 ing konteks