Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Nahum 1:12 Kitab Sutji (JAV)

Mangkene pangandikane Pangeran Yehuwah:“Sanadyan wong-wong iku wutuh lan akeh banget cacahe,ewasamono bakal padha sirna kababatan lan mati.Sanadyan Ingsun wus ngesorake sira,nanging sira ora bakal Sunesorake maneh.

maca bab lengkap Nahum 1

tampilan Nahum 1:12 ing konteks