Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Musthikaning Kidung 3:10 Kitab Sutji (JAV)

Saka-sakane kang ginawe selaka,sendhenane emas,palenggahane warnane wungu,ing jerone rinengga ing kayu areng.He para putri ing Yerusalem,

maca bab lengkap Musthikaning Kidung 3

tampilan Musthikaning Kidung 3:10 ing konteks