Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Musthikaning Kidung 1:4 Kitab Sutji (JAV)

Kawula mugi Paduka gendeng ing pengkeran Paduka,sumangga sami enggal-enggal tindak!Sang Prabu wus mbekta aku menyang ing jero kadhatone.Kawula sami badhe surak-surak lan sukarena margi saking Paduka,kawula sami badhe ngalembana sih Paduka ingkang ngungkuli anggur!Sampun samesthinipun sami tresna dhumateng Paduka!

maca bab lengkap Musthikaning Kidung 1

tampilan Musthikaning Kidung 1:4 ing konteks