Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Mikha 7:14 Kitab Sutji (JAV)

Paduka mugi karsaa ngengen umat Paduka klayan teken Paduka,inggih menda kagungan Paduka piyambak,ingkang sami kepencil manggen ing wana,ing satengahing kebon wowohan,mugi sami nyengguta wonten ing Basyan lan ing Gilead,kados nalika ing jaman rumiyin.

maca bab lengkap Mikha 7

tampilan Mikha 7:14 ing konteks