Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Mikha 4:2 Kitab Sutji (JAV)

lan akeh suku bangsa kang padha budhalan kalawan ngucap:“Payo padha munggah marang gununge Sang Yehuwah,marang padalemane Gusti Allahe Yakub,supaya padha kaparingana pitedah bab margi-margine,sarta supaya kita padha ngambah ing lurung-lurunge,marga saka Sion bakal ana pituduh,lan saka ing Yerusalem bakal ana pangandikane Pangeran Yehuwah.”

maca bab lengkap Mikha 4

tampilan Mikha 4:2 ing konteks