Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Mikha 4:13 Kitab Sutji (JAV)

He, putri Sion, tumandanga lan nutua,marga sungunira bakal Sundadekake kaya wesi,lan kukunira Sundadekake kaya tembaga,satemah sira bakal ngremuk bangsa akeh,lan jarahane bakal sira mligekake kagem Sang Yehuwah,sarta kasugihane kagem Pangeraning salumahe bumi.

maca bab lengkap Mikha 4

tampilan Mikha 4:13 ing konteks