Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Mikha 2:2 Kitab Sutji (JAV)

kang manawa melik pategalan, iya tumuli ngrebut,lan omah-omah, iya banjur disrobot bae,kang ngroda-peksa wong dalah saisine omahewong satanah-pusakane.

maca bab lengkap Mikha 2

tampilan Mikha 2:2 ing konteks