Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Maleakhi 4:1 Kitab Sutji (JAV)

Lah dina iku bakal teka, murub kaya pawon; sakehe wong kang sembrana lan sarupane wong kang nglakoni duraka bakal padha dadi kaya dami, sarta dina kang teka iku bakal ngobong wong-wong mau, -- mangkono pangandikane Sang Yehuwah Gustine sarwa dumadi, -- nganti ora ngarekake oyod lan pange siji-sijia.

maca bab lengkap Maleakhi 4

tampilan Maleakhi 4:1 ing konteks