Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Maleakhi 2:6 Kitab Sutji (JAV)

Awit cangkeme isi piwulang kang bener lan ing lambene ora tinemu kaculikan. Salakune ana ing patunggilaningSun klawan tentrem-rahayu lan kajujuran, sarta akeh wong kang diundurake saka ing dosa.

maca bab lengkap Maleakhi 2

tampilan Maleakhi 2:6 ing konteks