Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Maleakhi 2:4 Kitab Sutji (JAV)

Temah sira padha eling yen Ingsun kang ndhawuhake pepakon iku marang sira, supaya tetepa prajanjianingSun klawan Lewi, -- mangkono pangandikane Sang Yehuwah Gustine sarwa dumadi --.

maca bab lengkap Maleakhi 2

tampilan Maleakhi 2:4 ing konteks