Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Maleakhi 2:16 Kitab Sutji (JAV)

Awit Ingsun sengit marang pegatan, -- mangkono pangandikane Pangeran Yehuwah, Gusti Allahe Israel -- uga wong kang nutupi panganggone klawan pangroda-peksa -- mangkono dhawuhe Sang Yehuwah Gustine sarwa dumadi. Mulane dingati-ati lan aja nindakake kaculikan.

maca bab lengkap Maleakhi 2

tampilan Maleakhi 2:16 ing konteks