Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Maleakhi 2:13 Kitab Sutji (JAV)

Kaping pindhone iki kang padha koklakoni: Misbyahe Sang Yehuwah koktutupi luh kanthi panangis lan pasambat, marga Panjenengane wus ora karsa noleh maneh marang pisungsungmu, sarta ora karsa nampeni iku saka ing tanganmu.

maca bab lengkap Maleakhi 2

tampilan Maleakhi 2:13 ing konteks