Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Maleakhi 1:7 Kitab Sutji (JAV)

Sira padha nyaosake roti kang najis ana ing misbyahingSun, nanging padha munjuk: “Kanthi patrap kadospundi anggen kawula najisaken?” Kanthi anggonira ngira: “Mejane Pangeran Yehuwah iku kena disepelekake.”

maca bab lengkap Maleakhi 1

tampilan Maleakhi 1:7 ing konteks