Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Maleakhi 1:2 Kitab Sutji (JAV)

“Ingsun ngasihi marang sira,” -- mangkono pangandikane Sang Yehuwah --. Nanging sira munjuk: “Anggen Paduka ngasihi kawula caranipun kadospundi?” “Esap iku rak kamase Yakub,” -- mangkono pangandikane Pangeran Yehuwah --, “ewasamono Yakub Sunkasihi,

maca bab lengkap Maleakhi 1

tampilan Maleakhi 1:2 ing konteks