Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Maleakhi 1:13 Kitab Sutji (JAV)

Sira padha celathu: “Delengen, sapira rekasane!” Sira banjur marakake Ingsun ngresula, -- mangkono pangandikane Sang Yehuwah Gustine sarwa dumadi --, lan sira nyaosake kewan rampasan, kewan kang pincang sarta kewan kang laranen. Iku sira pisusungake. Apa iya iku Ingsun tampeni saka ing tanganira? -- Mangkono pangandikane Pangeran Yehuwah. --

maca bab lengkap Maleakhi 1

tampilan Maleakhi 1:13 ing konteks