Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Kohelet 9:2 Kitab Sutji (JAV)

Samubarang kabeh iku padha bae tumrap wong kabeh; nasibe wong iku padha: wong mursid apa wong duraka, wong becik apa wong ala, wong kang resik apa wong kang jember, wong kang caos kurban apa kang ora caos kurban. Wong becik padha kaya wong dosa, wong kang supata padha kaya wong kang wedi sumpah.

maca bab lengkap Kohelet 9

tampilan Kohelet 9:2 ing konteks