Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Kohelet 2:26 Kitab Sutji (JAV)

Awit kang kaparingan kawicaksanan, kawruh lan kasenengan iku wong kang dadi keparenging panggalihe, nanging wong dosa iku kaparingan kuwajiban nglumpukake lan numpuk barang-barang, kang ing tembe kudu diwarisake marang wong kang dadi keparenging Allah. Iki uga tanpa paedah lan ateges mburu angin.

maca bab lengkap Kohelet 2

tampilan Kohelet 2:26 ing konteks