Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Kidung Pangadhuh 4:20 Kitab Sutji (JAV)

Wong kang jinebadan dening Pangeran Yehuwah, napasing uripku kabehkacemplung ing luwenganing wong-wong mau,wong kang dakkira: “Ana ing pangaubaneaku bakal padha urip ana ing tengahe para bangsa.”

maca bab lengkap Kidung Pangadhuh 4

tampilan Kidung Pangadhuh 4:20 ing konteks