Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Kidung Pangadhuh 3:59 Kitab Sutji (JAV)

Dhuh Yehuwah, Paduka sampun nguninganianggen kawula dipun etrapi ingkang boten adil;Paduka mugi karsaa maringi kaadilan!

maca bab lengkap Kidung Pangadhuh 3

tampilan Kidung Pangadhuh 3:59 ing konteks