Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Kidung Pangadhuh 2:17 Kitab Sutji (JAV)

Pangeran Yehuwah wus nindakake apa kang karancang,wus netepi apa kang dadi pangandikane,kang diundhangake wiwit dhek jaman biyen,wus nggempur tanpa pangeman,mungsuh didadekake seneng ing ngatase kowe,sungune satru-satrumu wus didhuwurake.

maca bab lengkap Kidung Pangadhuh 2

tampilan Kidung Pangadhuh 2:17 ing konteks