Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Kidung Pangadhuh 1:14 Kitab Sutji (JAV)

Sakehing panerakku iku pasangan kang abot,sawijining bebuletan, damelaning astane Pangeran,kang ditumpangake ana ing guluku,satemah njalari enteking kakuwatanku.Pangeran wus ngulungake aku marang ingtangane para wong kang aku ora kaconggah nandhingi.

maca bab lengkap Kidung Pangadhuh 1

tampilan Kidung Pangadhuh 1:14 ing konteks