Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Kaimaman 6:12 Kitab Sutji (JAV)

Geni ing misbyah dijagaa supaya terus murub, aja nganti mati. Saben esuk imam kudu nyugokake kayu ing genine misbyah, lan nata kurban obaran ing kayu mau, apadene ngobong sakehe gajihe kurban slametan ana ing kono.

maca bab lengkap Kaimaman 6

tampilan Kaimaman 6:12 ing konteks