Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Kaimaman 5:2 Kitab Sutji (JAV)

Utawa saupama ana wong kang nggepok sadhengah kang najis, dadia bathanging sato alasan kang najis, utawa bathange kewan kang najis, apadene bathanging kewan rumangkang nlosor utawa gumremet kang najis, sanadyan ora rumangsa, iku iya najis lan kaluputan.

maca bab lengkap Kaimaman 5

tampilan Kaimaman 5:2 ing konteks