Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Kaimaman 2:11 Kitab Sutji (JAV)

Sarupane kurban dhaharan kang sira saosake marang Pangeran Yehuwah iku pangolahe aja nganggo ragi, awitdene kang mawa ragi utawa madu iku ora kena sira obong dadi kurban genenan marang Pangeran Yehuwah.

maca bab lengkap Kaimaman 2

tampilan Kaimaman 2:11 ing konteks