Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Kaimaman 19:22 Kitab Sutji (JAV)

Dene imam banjur nganakna pirukun tumrap wong iku, ana ing ngarsane Pangeran Yehuwah marga saka dosane srana wedhus gibas lanang kurban dhendha iku, temah dosane kang wus dilakoni mau bakal kaapura.

maca bab lengkap Kaimaman 19

tampilan Kaimaman 19:22 ing konteks