Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Kaimaman 1:9 Kitab Sutji (JAV)

Nanging jeroane lan pupune kudu dikumbah, banjur diobonga kabeh dening imam ana ing misbyah minangka kurban obaran, minangka kurban genenan kang gandane damel renane Pangeran Yehuwah.

maca bab lengkap Kaimaman 1

tampilan Kaimaman 1:9 ing konteks