Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Jabur 83:19 Kitab Sutji (JAV)

supados sami sumerepa, bilih namung Paduka ingkang asma Yehuwah,Ingkang Mahaluhur tuwin misesani ing salumahing bumi.

maca bab lengkap Jabur 83

tampilan Jabur 83:19 ing konteks