Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Jabur 55:24 Kitab Sutji (JAV)

Nanging Paduka, dhuh Allah, badhe nyemplungaken tiyang-tiyang punikadhateng ing sumur ingkang lebet;tiyang ingkang ngwutahaken rah tuwin lampah cidra,umuripun boten badhe dumugi sapalihnanging kawula kumandel dhumateng Paduka.

maca bab lengkap Jabur 55

tampilan Jabur 55:24 ing konteks