Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Jabur 42:5 Kitab Sutji (JAV)

Iki bakal dakeling-eling,sajrone nyawaku sedhih lan lesu:sarehne wonge akeh bangetkapriye bisaku majundhisiki wong-wong iku menyang ing padalemaning Allahkalawan surak-surak lan ngrepekake kidung panuwun,ana ing karameaning wong-wong kang padha nganakake pahargyan.

maca bab lengkap Jabur 42

tampilan Jabur 42:5 ing konteks