Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Jabur 17:1 Kitab Sutji (JAV)

Pandongane Prabu Dawud.Dhuh Yehuwah, mugi karsaa miyarsakaken dhateng prakawis ingkang leres,mugi karsaa nggatosaken ing pasambat kawula;sarta mugi karsaa nilingaken dhateng ing pandonga kawula,saking ing lambe ingkang boten dora.

maca bab lengkap Jabur 17

tampilan Jabur 17:1 ing konteks