Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Jabur 142:4 Kitab Sutji (JAV)

Manawi manah kawula nglentrih,Paduka nguningani lampah kawula.Wonten ing margi ingkang kawula ambah,tiyang wau sami masangi jiret kawula kalayan singidan.

maca bab lengkap Jabur 142

tampilan Jabur 142:4 ing konteks