Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Hosea 14:10 Kitab Sutji (JAV)

Sapa kang wicaksana, cikben mangreti marang prakara iki kabeh;sapa kang mangreti, kareben nyumurupi iku;marga margi-margine Pangeran Yehuwah iku lenceng,lan diambah dening para wong mursid,nanging para wong kang mbalela padha keplesed tiba ana ing kono.

maca bab lengkap Hosea 14

tampilan Hosea 14:10 ing konteks