Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Hosea 13:8 Kitab Sutji (JAV)

Ingsun ngrawuhi wong-wong iku kaya bruwang wadon kang kelangan anak,Sunsuwek-suwek dhadhane.Sunmangsa ana ing kono, kaya singa,banjur bakal kaowol-owol dening sato galak ing ara-ara.

maca bab lengkap Hosea 13

tampilan Hosea 13:8 ing konteks