Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Hagai 2:9 Kitab Sutji (JAV)

Sarupane salaka iku kagunganingSun, lan sarupane mas iku iya kagunganingSun. -- Mangkono pangandikane Pangeran Yehuwah, Gustine sarwa dumadi --.

maca bab lengkap Hagai 2

tampilan Hagai 2:9 ing konteks