Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Hagai 2:5 Kitab Sutji (JAV)

Ewadene saiki sira disantosa atinira, he Zerubabel! -- mangkono pangandikane Sang Yehuwah -- he, Imam Agung Yusak bin Yozadak, disantosa atinira! He sakehe para wong isine nagara, dipadha santosa atinira! -- mangkono pangandikane Sang Yehuwah; padha tumandanga, marga Ingsun nganthi marang sira, -- mangkono pangandikane Sang Yehuwah Gustine sarwa dumadi --.

maca bab lengkap Hagai 2

tampilan Hagai 2:5 ing konteks