Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Hagai 2:3 Kitab Sutji (JAV)

“Sira ndhawuhana marang Zerubabel bin Sealtiel, bupati ing Yehuda karo Imam Agung Yusak bin Yozadak, sarta marang para wong kekarene umat, mangkene:

maca bab lengkap Hagai 2

tampilan Hagai 2:3 ing konteks