Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Hagai 2:20 Kitab Sutji (JAV)

apa ing lumbung isih ana winihe? Karodene wit anggur lan wit anjir, wit dlima lan wit jaitun, apa padha dhurung awoh? Wiwit ing dina iki Ingsun bakal paring berkah.”

maca bab lengkap Hagai 2

tampilan Hagai 2:20 ing konteks