Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Hagai 1:9 Kitab Sutji (JAV)

Sira padha ngarep-arep akeh, nanging oleh-olehane mung sathithik, lan bareng sira lebokake ing omahira, banjur Sunsebul, sabab apa? -- Mangkono pangandikane Sang Yehuwah Gustine sarwa dumadi --. Jalaran PadalemaningSun isih tetep dadi jugrugan, mangka sira padha ribut ngopeni omahira dhewe.

maca bab lengkap Hagai 1

tampilan Hagai 1:9 ing konteks