Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Hagai 1:14 Kitab Sutji (JAV)

Karodene Pangeran Yehuwah nggigah semangate Sang Zerubabel bin Sealtiel, bupati ing Yehuda, lan Imam Agung Yusak bin Yozadak, sarta semangate sakekarene umat, tumuli kabeh padha teka lan tumandhang ing gawe kanggo padalemane Sang Yehuwah, Gustine sarwa dumadi, Gusti Allahe,

maca bab lengkap Hagai 1

tampilan Hagai 1:14 ing konteks