Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Habakuk 3:6 Kitab Sutji (JAV)

Panjenengane jumeneng, bumi kadamel gonjing,paningale mirsani mubeng, para bangsa padha pating jenggirat kalawan kaget,gunung-gunung kang wus ana wiwit kuna mula padha remuk,tengger-tengger kang wus maabab-abad anane padha mendhak;kaya mangkono tindake Sang Yehuwah maabad-abad.

maca bab lengkap Habakuk 3

tampilan Habakuk 3:6 ing konteks