Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Habakuk 3:2 Kitab Sutji (JAV)

Dhuh Yehuwah, pawartos bab Paduka sampun kawula pireng,saha kawula ajrih dhateng pakaryan Paduka, dhuh Yehuwah!Pakaryan Paduka mugi Paduka lestantunaken ing salebeting lumampahipun taun,inggih salebeting lumampahipun taun mugi Paduka wedharaken,ing salebeting bendu mugi karsaa enget ing sih-palimirma!

maca bab lengkap Habakuk 3

tampilan Habakuk 3:2 ing konteks