Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Habakuk 3:16 Kitab Sutji (JAV)

Nalika kawula mireng prakawis punika, gumeter manah kawula,lambe kawula ndhredheg mireng ungelipun;balung kawula kados-kados sami kalebetan bubuk,sarta kawula gumeter wonten ing papan ingkang kawula idak;ewasamanten kawula badhe kanthi ayem ngentosi dinten dhatengipun karibedan,ingkang tumempuh dhateng bangsaingkang gegrombolan nempuh kawula.

maca bab lengkap Habakuk 3

tampilan Habakuk 3:16 ing konteks