Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Habakuk 2:16 Kitab Sutji (JAV)

Sira wus maregi awakira kalawan kanisthan minangka ijole kaurmatan. Mulane sira iya ngombea uga, lan lumakua kalawan gloyoran. Tuwung kang ana ing astane Sang Yehuwah kang tengen bakal marani sira, sarta kaluhuranira bakal kasasaban ing kanisthan.

maca bab lengkap Habakuk 2

tampilan Habakuk 2:16 ing konteks