Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Habakuk 1:6 Kitab Sutji (JAV)

Dene lah Ingsun kang nenangi wong Kasdim, bangsa kang ambek-siya lan cukat tandange, kang ndlajahi garis-garising lintang bumi, arep ngejegi papan padunungan kang dudu duweke.

maca bab lengkap Habakuk 1

tampilan Habakuk 1:6 ing konteks