Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Habakuk 1:3 Kitab Sutji (JAV)

Punapaa dene Paduka nedahaken piawon dhateng kawula, satemah kawula ningali tindak ambeksiya? Panganiaya saha pangroda-peksa wonten ing ngajenging mripat kawula; paben saha pasulayan ingkang tumuwuh.

maca bab lengkap Habakuk 1

tampilan Habakuk 1:3 ing konteks