Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Ezra 7:15 Kitab Sutji (JAV)

sarta nggawaa selaka lan mas kang dadi pisungsunge manasuka saka Sang Prabu lan para juru-pirembage konjuk marang Allahe Israel kang akedhaton ana ing Yerusalem

maca bab lengkap Ezra 7

tampilan Ezra 7:15 ing konteks