Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Ezra 2:70 Kitab Sutji (JAV)

Dene para imam lan para wong Lewi sarta uga saperanganing rakyat, para pasindhen lan para jaga-gapura tuwin para abdining padalemaning Allah padha manggon ana ing kutha-kuthane, mangkono uga wong Israel liyane kabeh iya padha manggon ana ing kuthane dhewe-dhewe.

maca bab lengkap Ezra 2

tampilan Ezra 2:70 ing konteks