Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Ezra 1:4 Kitab Sutji (JAV)

Dene sapa-sapaa kang isih kari, ana ing ngendi-endia bae anggone neneka, iku dibiyantonana dening wong kang manggon tunggal sapanggonan selaka lan emas tuwin dandanan apadene kewan, karo maneh kang rupa pisungsung manasuka kanggo padalemane Gusti Allah kang akedhaton ana ing Yerusalem.”

maca bab lengkap Ezra 1

tampilan Ezra 1:4 ing konteks