Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Ezra 1:2 Kitab Sutji (JAV)

“Mangkene dhawuhe Sang Prabu Koresy, ratu ing Persia: Pangeran Yehuwah, Gusti Allahe sakurebe langit wus maringake sakehing karajan ing bumi marang ingsun; Panjenengane wus dhawuh marang ingsun ngyasakake padaleman kagem Panjenengane ana ing Yerusalem ing tanah Yehuda.

maca bab lengkap Ezra 1

tampilan Ezra 1:2 ing konteks